PROCHÁZKA 1

PROCHÁZKA HOŘOVICEMI

Český Betlém, tak poeticky nazval Hořovice Jan Neruda v roce 1866. Město se nachází v kraji bývalých železáren, hamrů, na dohled Brd a Křivoklátska, téměř přesně na polovině cesty z Prahy do Plzně. Rozkládá se po obou stranách údolí Červeného potoka.

Dražovka - zalesněné návrší, původně Dražova hora 440 m n.m. O přeměnu v lesopark se postaral Rudolf Vrbna. Celá Dražovka byla protkána pečlivě udržovanými lesními cestami a altánky. K vycházkám lákaly rybníky Velká a Malá Dražovka. Nedaleká hájovna (též budova lesního úřadu) se zahradou patřící k hořovickému panství byla před mnoha léty svědkem letních slavností s hudbou a tancem. Dnes je bohužel hájovna zdevastována a nevyužívána.

Na vrcholu "Moricově návrší" stávala kamenná mohyla, sestavena ze slepencových kamenů. Balvany tvořící vkusně uspořádanou mohylu, krášlily Dražovku po celá dlouhá desetiletí. Mohyla byla časem rozebrána a kameny použity jako stavební materiál. Mnohem později se tomuto poutnímu místo začalo říkat "U tří kamenů".

Griselda - za doznívajících romantických nálad v r. 1813 vznikla umělá hradní věž. Tady se konaly letní slavnosti, při kterých se hraběcí rodina Vrbnů scházela s prostým lidem. Poblíž napodobeniny hradní věže byla později vybudována knížecí vodní nádržka stejného pojmenování, do níž byla dřevěnými a později kovovými trubkami přiváděna voda z rybníka Krejcárek. Voda napájela starou kašnu před zámkem. Teprve v roce 1929 byl v souvislosti se vznikající vodovodní sítí v Hořovicích propojen vodojem Griselda s vodojemem Špýchar.

Šibeniční vrch - místo, kde bylo popraviště se šibenicí. Hořovice měly ve středověku hrdelní právo. Poslední písemně doložená poprava se konala v r. 1721. Tresty byly mnohem přísnější, než tomu je dnes. Popravovalo se např. za vraždu, potulku, krádež nebo žhářství. Hořovická "smolná kniha" se ztratila, a tak počet v Hořovicích popravených není znám. Dnes je vrchol omezen novou výstavbou a soukromými pozemky. Na vrcholu stávala kdysi dřevěná rozhledna, ale zásahem blesku shořela. Severozápadní strana pod "Obecním lesíkem" nabízí široký rozhled po kraji.

Sloup odsouzenců - Pozdně gotický sloup v podobě božích muk stojí u autobusového nádraží a je u nás natolik výjimečný, že je pod památkovou ochranou. Původně stál na cestě k popravišti o 20 m výše po spádnici, v té době již za městem. Vznikl kolem roku 1500. Odsouzenec byl vyloučen z řad občanstva a na cestě k šibenici mu bylo dopřáno za zvuku umíráčku několik okamžiků u tohoto sloupu k modlitbě.

Který vrch je vyšší, Dražovka nebo Šibeniční?

Jaké hrady a zámky lze spatřit ze Šibeničního vrchu?

Jaký dětský oddíl využíval v minulost dražovskou hájovnu?

Vytvořte si webové stránky zdarma!