PROCHÁZKA 2

Synagoga - kostel Českobratrské církve evangelické. Židovské rodiny v roce 1875 v Hořovicích založily Izraelskou náboženskou obec a v pronajaté místnosti vznikla modlitebna. V roce 1903 započala stavba synagogy a další rok byla slavnostně otevřena. Za okupace byla synagoga židovské obci vyvlastněna a sloužila jako skladiště nábytku. V roce 1947 ji odkoupila Českobratrská církev evangelická. Od 50. let 20. století se tedy v budově bývalé synagogy konají evangelické mše. Horní patro budovy je upraveno k obývání. Téměř každá židovská náboženská obec měla svůj vlastní hřbitov. Obcím z Praskoles a Hořovic sloužil židovský hřbitov v Praskolesích od roku 1863.

Radnice - statut města Hořovice získaly roku 1322, dům pro vlastní radnici až v roce 1585. Požár v roce 1694 starou radnici poškodil a hořovičtí se postarali o její obnovu. V roce 1756 prošla radnice rekonstrukcí a bez významných úprav sloužila 150 let. Na přelomu 19. a 20. byla postavena nová radnice. Stavitelem byl Otto Zambory, který postavil i židovskou synagogu.

Otevřením novém radnice se otevřel také nový divadelní sál s první radniční oponou. Oponu popisuje ve své knize Proměny a příběhy Hořovic pan Zděněk Samec. Bohužel se opona kolem roku 1950 v době rekonstrukce kamsi vytratila.

Hořovický kostel Nejsvětější Trojice - vznikl až v roce 1674 jako potvrzení vítězství katolicismu. Je jednoduchou barokní stavbou a interiér je hodnotně vyzdoben. Varhanní skříň pochází z druhé poloviny 18. století, varhanní stroj je ale novější. V roce 1947 byl k nástroji připojen varhanní motor a varhany z roku 1914 hrají v kostele dodnes.

Kostel patřil k nedalekému theatinskému klášteru. Po požáru v roce 1624 vykoupil spáleniště dvou domů správce hořovického panství Jakub Veltrubský. Nový dům, který na jejich místě vystavěl po roce 1627, však musel nakonec odevzdat jako pokutu za své zpronevěry Bernardovi Ignáci z Martinic. Zbožný hrabě ve své závěti (1678) určil dům za obydlí řádů theatinů, a těm patřil klášter i s kostelem Nejsvětější Trojice až do roku 1684. Klášter byl využíván jako hospic. Protože se nepodařilo theatinskou fundaci udržet, získali klášter františkáni. Požár v roce 1782 budovu značně poškodil, z původní stavby se zachovala jen vstupní klenutá chodba s lunetami, zbytek budovy je mladší. Klášter byl zrušen roku 1950. V současnosti zde sídlí ZUŠJosefa Slavíka. Při rekonstrukci bývalých veřejných záchodků v roce 2011 objevili restaurátoři vzácné malby z dob baroka. Mimořádný objev byl zrestaurován, ale bohužel není přístupný.

Mariánský sloup - byl zhotoven z pískovce v roce 1711. Podnět ke stavbě daly četné požáry a morová epidemie v roce 1680. Odtud také pochází symbolika sloupu. Na podstavci je sv. Florián hasící oheň, sv. Šebestián, jehož jizvy po šípech jsou symbolem morových ran, sv. Barbora, patronka umírajících a sv. Kateřina, další mučednice. Na vrcholu stojí Panna Maria Sedmibolestná (7 hvězd). V polovině 20. století došlo k nehodě, kdy se sloup zřítil a většina soch se roztříštila. Po zhotovení nových soch a celkové rekonstrukci byl v roce 1983 opět postaven, tentokráte před Loretou.

S mariánským kultem souvisí Loretánská kaple. Hořovickou kapli Panny Marie Loretánské nechal postavit Bernard Ignác Martinic. Dokončena byla za jeho dcery Terezie Františky a vysvěcena byla v roce 1690. Barokní oltář upraven na počátku 18. století. Je to jednoduchá stavba obdélníkového půdorysu s rovnou střechou a bez dalších ozdob.

Kolik věží má hořovická radnice?

Jak vypadá hořovický znak?

Čí busta je umístěna před ZUŠ?

Vytvořte si webové stránky zdarma!